EN HIZLI, EN GÜÇLÜ

Yalkır Cad. No:11A
Karesi - Balıkesir

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hasarda istenen belgeler

Kaza sigortalarında;

A) Oto kaza sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı ( kaza zaptı ),
• Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi ,
• Ehliyet fotokopisi,
Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde ;
• Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
• Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
• Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki,
Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;
1. Kasko sigortalarında:
– Beyan,
– Hasarlı aracın fotoğrafı,
– Yük irsaliyesi.

Çalınma durumlarında;
– 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
– Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.
2. Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında:

a) Maddi hasarlarda:
– Karşı aracın detayları,
– Karşı aracın ruhsat fotokopisi,
– Poliçe fotokopisi veya aslı.

b) Bedeni hasarlarda : ( kesin rapor )

Yaralanma durumunda :
– Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
– Tedavi masrafları.

Ölüm durumunda :
– Ölüm muayene otopsi raporu, – Aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı ) – Veraset ilamı, – Ölenin gelir durumu belgesi.
B) Ferdi Kaza sigortalarında:
• Kaza raporu,
• Ölüm durumunda veraset ilamı,
• Maluliyet halinde hastane raporu.
C) Hırsızlık sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez ).

D) Cam kırılması sigortalarında :
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Kırılan camın detayları,
• Hasar gören camların faturası.
E) İşveren Mali Sorumluluk sigortalarında :
• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
• İşe başlama tarihi, S.S.K.’ na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
• Ayrıca sigorta şirketinin savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
• S.S.K.’ nun rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.
F) 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortalarında :
• Kaza zaptı,
• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.

EN HIZLI, EN GÜÇLÜ

Bize Ulaşın